Entries by cedo.todorovic@gmail.com

,

Duh Zavođenja, Laži i Obmane

Prije svega, ovo želim iznijeti kao ohrabrenje, smjernicu. Moj osobni uvid u đavolsko djelovanje i napad na Istinu. Molim da razumijete da ne iznosim ovo kao ključ uspjeha u vašem cjelokupnom kršćanskom životu koji će vam donijeti konačnu pobjedu. Jedan od duhovnih napada, koje na ovom području, u ovom vremenu, proživljavaju mnogi u Kristovom Tijelu, […]

,

Pouzdaj se

Možda upravo sada, prolaziš kroz teške trenutke, mučno razdoblje kušnji i moliš da to stane jer ne znaš koliko ćeš još moći izdržati. Možda se iskreno pitaš: “Gdje je Bog u svemu tome?! Gdje je Bog sada, kad Ga toliko trebam?.” Dozvoli da podijelim sa tobom jednu riječ ohrabrenja, riječ od Boga – Pouzdanje. POUZDAJ […]

Djela milosrđa, djela ljubavi

Foto: Arhiva/Romska Crkva Riječ Života Služba u Slavonskom Brodu 02.12.16. Znamo, nismo spašeni našim djelima; Spašeni smo Božjim djelom – vjerom u djelo žrtve Isusa Krista na križu Golgote. Spašeni smo i stvoreni u Isusu Kristu kao nova stvorenja da bi vršili djela koja je Bog pripremio za nas prije postanka svijeta da u njima […]

Izvještaj sa vjenčanja u Capragu, 22.10.2016.

Za mnoge od nas posebno vrijeme, a za Gorana i Anu, Marka i Mateu, ovo je bio nadasve poseban i svečan dan. Naime, oni su donijeli izuzetno važnu životnu odluku: da pred Bogom i ljudima, sklope bračni Savez. Za našu romsku crkvu K.C. „Riječ Života“, ovo je, rekao bih povijesno važan čin. Ovo je prvi […]

,

Važnije razlike između nas i Rimokatoličke Crkve

Ukratko o imenu i vrsti Crkve “Neumjesno bi bilo tražiti drevnu predaju, nauku i vjeru katoličke Crkve izvan onoga što je Gospodin predao, apostoli propovijedali i oci sačuvali.” (Atanazije) Često nas ljudi pitaju: “Kakva ste vi Crkva i po čemu se razlikujete od (Rimo)katoličke Crkve?” Kada na ta pitanja odgovorimo da smo mi katolička, a […]

,

Jeruzalemski sindrom

Već danima se na Facebooku i drugdje na internetu vrti vijest o tome da je Ulf Ekman postao rimokatolik. Neki žale; drugi to opravdavaju; treći su ljuti. Kao student Biblijske škole Livets Ord (Riječ Života) i čovjek koji je gotovo dvadeset godina bio čvrsto povezan s crkvom Livets Ord u Švedskoj, i ja bih volio […]